Home

Recensie door Gie Goris in MO*

Stel: je publiceert een boek en niemand leest het, je organiseert een debat en niemand komt luisteren. Dat is om alle hoop voor de mensheid te verliezen. Dat probleem hadden Bleri Lleshi en Marc Van den Bossche niet, toen hun Identiteit en Interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel begin februari verscheen.

Integendeel: iedereen die een stem had in België schreeuwde op dat moment zijn of haar mening over de hoofdstad en haar jongeren uit. Interesse zat dus, al is een soort gemediatiseerde noodtoestand ook weer niet de ideale omgeving om een genuanceerd debat te voeren.

De auteurs van deze bundel –naast de samenstellers ook nog Noël Clycq, Leen De Bolle, Eric Corijn, Olivia Rutazibwa, Halil Cikmazkara, Sibo Kanobana, Dany Neudt en Ico Maly– proberen een stevige reflectie te doen over het belang van identiteit in Brussel.

Dat is geen gemakkelijke oefening, want een aantal van de auteurs vertrekken eerder van de stelling dat de werkelijke uitdagingen voor de allochtone gemeenschappen in Brussel van sociaal-economische aard zijn: werk, huisvesting en onderwijs, dat zijn de zaken die aangepakt moeten worden.

Tegelijk stelt Bleri Lleshi dat je niet om het identitaire en culturele heen kan omdat ze juist zo belangrijk zijn voor de jongeren die de toekomst van de stad zullen maken. Alleen: zij zien hun (culturele) identiteit niet zo eenduidig als de dominante media en opiniemakers ons dat voorhouden. Voor hoofdstedelijke allochtonen is hybriditeit geen theoretisch schema maar een dagelijkse vanzelfsprekendheid, waarmee ze soms worstelen en er dan weer volop fier op zijn.

Ook Olivia Rutazibwe beklemtoont het belang dat gemeenschapsverbondheid heeft voor groepen die in de marge van de economie en op de rand van het burgerschap gehouden worden. Individuele emancipatie en formeel burgerschap zijn cruciaal, maar wie mordicus het debat over identiteit afwijst, heeft oogkleppen op. Alleen al om die discussie te voeden, is dit boek de moeite waard.

Uit: MO* magazine maart 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s