Home

Mediamoslims en de islam in het westen

Wie even de tijd neemt en op google ‘islam en het westen’ of zoekopdrachten van die aard intikt, zal honderdduizenden resultaten tevoorschijn halen. Islam lijkt een obsessie te zijn geworden. Het is dan ook geen wonder dat er tienduizenden opiniestukken, open brieven,  artikels, boeken … over de islam zijn geschreven. En toch mag men terecht de vraag stellen: wat heeft dit ‘debat’ opgeleverd? Niet erg veel volgens Sami Zemni, auteur van ‘Het islamdebat’.

Semi Zemni is niet de eerste de beste. Hij is oud-voorzitter van het Centrum voor Islam in Europa en kent de islam van binnen en buiten. Hij heeft er boeken en tientallen artikels aan gewijd. Hij doet een poging om het debat over de islam een andere richting te geven, want hij is niet blij met hoe het debat op dit moment verloopt. Daarom vond hij het broodnodig om een tussenstand op te maken van de verschillende discours over de plaats van de moslims en de islam in het westen.

De dominante visie is die van de mediamoslim. Het zijn die mediamoslims en die media-islam die volgens de auteur de ideale sparring partners zijn geworden voor een Europa dat met zichzelf worstelt. De media lijken vooral geïnteresseerd te zijn in sensationele en ‘choquerende verhalen’ over de islam. Mensen die erg weinig (om niet te zeggen geen) kennis over de islam hebben, zijn opeens ‘islamspecialisten’. Veel van hun discours is ronduit racistisch en discriminerend. En neen, het zijn niet alleen de extreemrechtse partijen die dergelijke propaganda de wereld insturen, maar ‘islamkenners’ van links tot en met extreemrechts; van ‘gezworen marxisten’ tot en met ‘verdedigers van de Verlichting’. Het is een triestig beeld van hoe moeilijk het Westen het met de islam heeft en hoe slecht dit debat wordt gevoerd. Geen wonder dat partijen zoals de PVV van Geert Wilders zo goed scoren als de mensen gewoonweg misleid worden.

Wat is er toch aan de hand? De auteur beweert dat het niet simpel is om in de huidige westerse context religie een positie te geven. Als de religie waarvan sprake de islam is, wordt het nog complexer. Er worden dan immers verschillende zaken door elkaar gegooid: migranten, allochtonen, terroristen, jihadisten … Het is inmiddels zover gekomen dat de auteur spreekt van een nazificatie en criminalisering van de islam.

Hoe is het zover kunnen komen? Volgens Zemni is de culturalisering van de maatschappelijke vraagstukken in veel gevallen een dekmantel. Het is immers een complete hypocrisie om de sociale en politieke problemen te verplaatsen op het niveau van cultuur en religie. Niet dat cultuur en religie onbelangrijk zijn, wel integendeel. Maar men moet niet de ene voor de ander inruilen. Zemni stelt dat dit eerder een symptoom van de geleidelijke teloorgang van de politiek is. Die is niet in staat een duidelijke visie naar voren brengen over hoe samen te leven.

Zemni biedt behalve een tussenstand ook een aantal richtlijnen om het islamdebat anders te voeren. De structuur van het boek had daarbij beter gekund. Als je goed leest, is er echter toch een rode draad te vinden doorheen zijn essays. Vooral het essay ‘Links en diversiteit’ is daarbij een aanrader. Hier maakt de auteur brandhout van niet alleen het linkse discours, maar ook van de verdoezelingspolitiek van de staat.

Voor wie met dit thema op de een of andere manier in aanraking komt, is ‘Het islamdebat’ een aanrader. Dat Zemni alles op een toegankelijke manier verwoord heeft, helpt zeker. Na het lezen zal het huidige dominante discours je dus anders in de oren klinken.

Bleri Lleshi

Uit: Cuttingedge 14-06-10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s