Home

De laatste show van de neoliberale staat

‘Straf de armen’ (*****) is een boek geschreven door Loïc Wacquant, socioloog aan de universiteit van Californië. Zoals de titel zelf duidelijk weergeeft, handelt dit boek over het strafbeleid, grotendeels in de Verenigde Staten, aangevuld met materiaal uit West-Europese landen.

De schrijver beweert dat dit strafrechtelijke beleid vooral de armen in het vizier neemt. Zij zijn in de zwarte getto’s geduwd, waar miljoenen Afro-Amerikanen en Latino’s in armoede leven. Wacquant beschrijft in een scherpe analyse de relatie tussen het getto en de gevangenis. Volgens hem hebben ze beiden hetzelfde doel: de bestraffing van de armen en van zij die uitgesloten worden van de publieke ruimte. Zijn analyse is niet naïef. Hij weet heel goed waar hij de oorzaken van het verschijnsel ‘strafstaat’ moet zoeken. Volgens Wacquant hebben de afbouw van de welvaartstaat en het falen van de politiek om antwoord te bieden op de moeilijke jaren na de golden sixties een cruciale rol gespeeld. De politici, onbekwaam om de echte problemen zoals armoede en werkloosheid aan te pakken, zagen in de strafstaat een kans om te tonen dat zij de touwtjes nog stevig in handen hebben.

Er is een ‘liberaal-paternalistisch’ systeem tot stand gekomen dat volgens Wacquant liberaal is voor de hogere klassen omdat het hun carte blanche geeft op verschillende domeinen. Op die manier kunnen zij de vrije markt zo goed mogelijk gebruiken om zich te verrijken en hun dominantie in stand te houden, terwijl de lagere klassen gestraft worden en telkens op hun ‘individuele verantwoordelijkheid’ worden gewezen voor hun falen. Deze dynamiek vormt de steunpilaar van het neoliberale staat. Op de werking van die neoliberale staat komt Wacquant nog uitgebreid terug in het laatste hoofdstuk van het boek. Daarin neemt hij een aantal belangrijke schrijvers over het neoliberalisme en de strafstaat, zoals David Harvey, onder de loep. Op die manier levert hij een belangrijke bijdrage om de relatie tussen die twee beter te begrijpen. Het gaat hier om een heel scherpe en vooral nuttige analyse. Beide fenomenen domineren immers steeds meer de politiek.

Loïc Wacquant heeft een sterk boek geschreven dat vandaag meer dan ooit de moeite waard is om te lezen. De media en politici hebben het voorbije jaar van onveiligheid en nultolerantie een spektakel gemaakt. Een spektakel dat goed verkoopt en moeilijk te doorgronden is als er weinig kritische stemmen aan bod komen. De huidige troepen die achter deze show van verharding van de strafstaat staan, hebben hun inspiratie in Amerika opgedaan.

In ‘Straf de armen’ doet Wacquant dit Amerikaanse voorbeeld uit de doeken. Het is een voorbeeld dat hij ten zeerste afkeurt. In zijn boek laat hij zien hoe de Verenigde Staten vandaag jaarlijks miljarden dollars aan gevangenissen besteden. De gevangenisindustrie is vandaag de derde grootste werkgever in de VS . ‘Straf de armen staat vol cijfermateriaal’ – het enig punt van kritiek is dat een deel van de cijfers die de schrijver gebruikt ondertussen verouderd is – en heeft een indrukwekkende bibliografie. Toch is het voor een ‘academisch’ boek erg toegankelijk geschreven. Wacquant, ooit de sterstudent van Pierre Bordieu genoemd, doet alle eer aan zijn meester. De helderheid en de passie waarmee dit boek geschreven is, maken van dit werk een boek dat niet ‘gewoon’ een aanrader is, maar een boek dat je gewoonweg moet lezen. Eens je dat gedaan hebt, begin je anders te denken over het huidig discours van politici en media als het op thema’s als criminaliteit en nultolerantie aankomt.

Bleri Lleshi

Uit: Cutting Edge 07-06-10

12 thoughts on “Loïc Wacquant, ‘Straf de armen. Het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid’ (2010)

 1. Pingback: Vrije Markt ‘VVD-Snake Rutte’ Werking: “Misdaad-banken worden gered-Burgers niet”. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 2. Pingback: Breaking News: 3.7 miljard foetsie door ‘Misdaad-bank SBS-real’. Niemand de bak in. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 3. Pingback: Tsunami van ‘Elite-gangsters-Corruptie’ gaat verwoestend over Nederland. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 4. Pingback: Jonge Tweede Kamer lid PvdA (B) ‘Hoertje Henk Nijboer’ wel brutaal tegen Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 5. Pingback: PvdB Samsom:“The poor stay poor, the rich get rich and only the rich are aloud to get old.” | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 6. Pingback: Het succes van de Vrije Markwerking: Meldpunt voor kinderen uit arm gezin. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 7. Pingback: Iedere burger een eigen ‘gratis’ togadrager en gegarandeerd werk in de ‘VVD-‘Volks-Gevangenis-Berta’’? | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 8. Pingback: Spaanse ‘Premier-Gangster Rajoy’ wil niet aftreden vanwege corruptiezaak- Waarom zou ik? | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 9. Pingback: Ivo Opstelten en Fred Teeven sluiten toegang tot Rechter en Contra-expertise af voor de gewone man. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 10. Pingback: Elite-Gangsters Billboard van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

 11. Pingback: CBP neigt naar hongerdood en zelfmoord voor ‘Jan met de Pet’ als oplossing van werkloosheid. | Steven Brown: "I have seen another world. Sometimes I think it was just my imagination."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s