Home

Hoeveel keer per dag hoor je niet van onze politici, dat wij, de kiezers, altijd gelijk hebben? We worden overspoeld met boeken van politicologen die met de slogan ‘de kiezer heeft altijd gelijk’ de kiezer verwennen. Maar zoals Ivan De Vadder terecht onlangs de vraag stelde: ‘Heeft de kiezer altijd gelijk?’

De ‘versufte’ kiezer

Er zijn voorbeelden genoeg uit onze geschiedenis die tonen dat de kiezer soms monsters en wrede figuren aan de macht heeft gebracht. De kiezer heeft ook vaak incompetente politici een mandaat gegeven.  Dit ondanks de ‘heilige’ democratische methode. Je kan dus heel makkelijk onbekwame en weinig democratische partijen en politici via de democratie aan de macht laten komen. Hoe is dit mogelijk? Het is heel simpel. De politici en het hele apparaat dat in hun dienst staat, hebben in combinatie met de media de kiezer op zo’n manier versuft, dat de kiezer inderdaad niet anders dan gelijk kan hebben.

De politici blijven maar herhalen dat het de burger is die beslist, maar tegelijk zijn er tientallen mechanismen uit de grond gestampt die steeds ingewikkelder en professioneler worden om diezelfde burger te misleiden. Marketingbureaus, commerciële bedrijven, psychologen, sociologen, politicologen, fotografen, journalisten, communicatie ‘deskundigen’, adviseurs in dit en dat, media contacten, ‘objectieve en onafhankelijke’ opiniepeilingen enz… Welke politieke partij (die iets betekent in het politieke landschap vandaag) heeft dit arsenaal niet achter zich? Overtuigen doe je tegenwoordig niet door inhoudelijk in debat te gaan, maar door tv-optredens, slogans, reclameborden, de juiste cravate vergezeld van een ‘eerlijke’ glimlach.

Reclamespecialismen

Denk eens mee beste kiezer: waar gaat u de informatie halen? Uit onafhankelijke kritische bronnen (die zijn er steeds minder)? Via eigen onderzoek uit de partijprogramma’s? Of toch vooral uit wat de politici de kiezer (u) wijsmaken via de massamedia en andere reclamespecialismen op de markt om u te overtuigen dat zij en alleen zij de juiste keuze zijn. Politici worden steeds beter in het wijsmaken, want tegenwoordig krijgen ze constant ‘vorming’ over hoe ze moeten overkomen bij het grote publiek, de kiezers dus. Ze worden getraind door psychologen, marketingspecialisten en communicatiedeskundigen hoe te spreken, welke lichaamstaal te gebruiken, waar en wanneer naar de camera te kijken, hoe zo eerlijk mogelijk over te komen enz… Dit dient allemaal om de burger te overtuigen. Het gaat niet om de inhoud, ook al beweren ze allemaal dat zij de enige zijn die het over de inhoud hebben. Het gaat om hoe zich ‘presenteren’.

Ook de kiezer is schuldig

De politici en de media die dit soort van doen niet hebben kunnen doorstaan zijn voor een deel schuldig. Ik ben van mening dat u, beste kiezer, ook schuldig bent. Zolang u dit toelaat tenminste. Er staat veel meer op het spel dan debatten waar we maar moeilijk iets van kunnen begrijpen door de complexe taal die de politici gebruiken. ‘Technische termen’ zoals ze zo vaak zeggen. Het gaat om de organisatie van onze samenleving: uw werk, het onderwijs van uw kinderen, uw gezondheidszorg, uw pensioenen enz.

Genoeg dus met de onzin dat de burger altijd gelijk heeft of dat de burger niet schuldig is. Want uiteindelijk zijn de politici die aan de macht zijn of morgen komen, een weerspiegeling van de stem van de burgers. De burgers moeten zich niet laten ‘verwennen’ door oppervlakkige marketingsstrategiën van politici die verpakt worden in sensationele massamedia. Politiek moet eerst en vooral over de burger en de samenleving gaan en dus niet over mediatisering van politiek. Wat we nu voorgeschoteld krijgen is eerder een spektakel waar burgers tegenover elkaar gezet worden en de politici de engelbewaarders spelen.

Dieper nadenken

Dus, beste kiezer, er staat veel te veel op het spel voor u en voor mij om het zo maar over te laten aan deze manipulatiemechaniek. Daarom geloof ik dat wij veel dieper moeten nadenken over onze stem. De burger moet kritisch worden en veel beter over zijn/haar stem denken. Wij moeten ook kritischer zijn voor de politici en voor dit soort mediageile mechanismen die tot stand zijn gekomen en de politek bepalen. Het is makkelijk om jezelf gelijk te geven, en bij elk zin van je lievelingspoliticus als een volgzaam schaapje, ja te knikken. Maar de politici en de kiezers zouden er beter van worden als we eerst en vooral kritische burgers zijn in plaats van volgzame kiezers. Aan u de stem.

Bleri Lleshi is politiek filosoof

Uit: http://www.deredactie.be 10-06-10

https://blerilleshi.wordpress.com

https://www.facebook.com/Bleri.Lleshi

Twitter @blerilleshi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s